Chojnowski Lesław

Chojnowski Lesław urodził się w Rzekuniu, gdzie ukończył Szkołę Podstawową im. gen. Józefa Bema. Następnie uczył się w Technikum Elektryczne na kierunku mechanicznym o specjalności obróbka skrawaniem w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, ukończył Pedagogiczne Studium Techniczne w Ciechanowie uzyskując kwalifikacje nauczyciela praktycznej nauki zawodu – technik mechanik w zakresie obróbki skrawaniem. Studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej w Studium Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Technicznych ukńczył w 1985 r. Ukończył także kurs kwalifikacyjny „organizacja i zarządzanie oświatą”.

Całe swoje zawodowe życie związał ze szkołą, której był absolwentem, czyli ZSZ Nr 1. Od 1975 do 1985 r. pracował na stanowisku samodzielnego referenta ds. konstrukcji w warsztatach szkolnych, od 1985 do 1988 r. jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu, a w latach 1988-2002 jako zastępcy dyrektora szkoły. Od 2002-2010 r. był nauczycielem teoretycznych przedmiotów zawodowych – mechanicznych i kierownikiem kształcenia praktycznego ZSZ Nr 1 w Ostrołęce. Był inicjatorem i współorganizatorem Centrum Kształcenia Zawodowego.

Angażował się w pracę wychowawczą i pozaszkolną. Zapoznawał młodzież z historią Ostrołęki i regionu, organizował wycieczki szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, a we współpracy z Automobilklubem Kurpiowskim, rajdy samochodowe dla uczniów ostrołęckich szkół. Prowadził i propagował działalność charytatywną, sponsorując wiele festynów osiedlowych. Będąc zapalonym numizmatykiem, zachęcał młodzież do tej i innych form kolekcjonerstwa.

Szczególnie zaangażowany był w działalność samorządową. Długoletni radny Rady Miasta, jej wiceprzewodniczący przez dwie kadencje (1998-2002 i 2002-2006), członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony środowiska, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej (2006-2010). Cały czas był związany z klubem radnych „Nasza Ostrołęka”.

Odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”. Nagrodzony nagrodą prezydenta miasta i wielokrotnie nagrodami dyrektora szkoły. W dniu 28 czerwca 2012 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o nadaniu imienia Lesława Chojnowskiego jednej z ulic na osiedlu Centrum.