Gałka Krystyna Wiesława

Pani Wiesława Gałka jest szczególnie wyrożniającym się nauczycielem świetlicy szkolnej i przedmiotów zawodowych. Uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego. Inicjuje i realizuje atrakcyjne formy pracy wychowawczej z młodzieżą spełniając jej oczekiwania i indywidualne zainteresowania. Zorganizowała dla uczniów koło plastyczne, szkolne koło PTTK, Młodzieżowe Koło Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich. Utworzyła Izbę Tradycji 5 Pułku Ułanów Zasławskich – patrona szkoły, która w opnii środowiska i specjalistów posiada rangę muzeum. Współpracuje z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Instytutem Polskim w Londynie, MON Departamentem Społeczno-Wychowawczym, Zarządem Miasta oraz licznymi organizacjami kombatanckimi oraz weteranami i ich rodzinami w Polsce, USA i Londynie. W izbie tradycji prowadzi zajęcia z wychowania patriotycznego. Jest organizatorką corocznych świąt pułkowych, które są największą uroczystością patriotyczną w mieście z udziałem młodzieży, społeczeństwa, weteranów, władz samorządowych, wojewódzkich, Posłów na Sejm RP. Na temat pracy nauczycielskiej z młodzieżą w zakresie kultywowania tradycji 5 Pułku oraz edukacji regionalnej, ukazały się liczne artykuły w prasie lokalnej oraz w „Głosie Polskim” w Kanadzie. Jest autorką wielu opracowań i publikacji, w tym: autorskiego programu z zakresu wychowania patriotycznego realizowanego w szkole. Dla młodzieży organizuje rajdy i wycieczki szlakami historycznymi oraz kulturoznawczymi m.in. Szlakami Kampanii Wrześniowej, Szlakiem Tatarskim. Zainspirowała młodzież i przygotowała ją do czynnego udziału w obchodach 170. rocznicy Powstania Listopadowego. Wraz z młodzieżą uczestniczyła w prezentacji plenerowych widowisk historycznych z udziałem grup rekonstruktorskich z Polski i zagranicy, w tym: Bitwa pod Ostrołęką, gdzie wystąpili w roli kosynierów. Widowisko obejrzało ponad 10 tys. mieszkańców Ostrołęki i gości z Polski, a wśród nich Minister Obrony Narodowej. Młodzież uczestniczyła w zorganizowanym pod patonatem Ministra Obrony Narodowej i Prezydenta Warszawy widowisku historycznym pt. „Szturm Ostroga Wolskiego” na ulicach Woli w Warszawie, gdzie zagrali role żołnierzy Legii Nadwiślańskiej. Pod jej kierunkiem młodzież realizuje się także w różnych dziedzinach. Przygotowuje bogate scenografie do imprez szkolnych i uczestniczy w konkursach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych na różnych szczeblach, zdobywając szereg nagród i wyróżnień. Wraz z młodzieżą pisze kroniki pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły oraz opracowuje informacje do kroniki miasta. Uczestniczy w przygotowaniu mongrafii szkoły.

Wniosek i Uchwała Rady Miasta Ostrołęki