Gołota Janusz

Janusz Gołota ur. w Makowie Mazowieckim. Historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, samorządowiec i działacz społeczny związany z Ostrołęką. Ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał stopień naukowy doktora. W 2004 na podstawie rozprawy zatytułowanej „Ostrołęka. Miasto i powiat w okresie międzywojennym” na Wydziale Humanistycznym Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Pracował jako nauczyciel, dyrektor Studium Nauczycielskiego i Medycznego Studium Zawodowego w Ostrołęce. Był współzałożycielem, dyrektorem i nauczycielem w kolegium nauczycielskim i nauczycielskim kolegium języków obcych. Był dyrektorem wydziału oświaty, kultury, sportu i spraw społecznych w Urzędzie Miasta w Ostrołęce. Zawodowo związany z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, gdzie został profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Specjalizuje się w zakresie historii najnowszej. Jest działaczem Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. W 1986 wszedł w skład pierwszego Zarządu tej organizacji, od 1997 pełni funkcję Prezesa Zarządu OTN. Jest również autorem, współautorem i redaktorem licznych publikacji wydawanych przez to towarzystwo. Jest redaktorem naczelnym „Zeszytów Naukowych OTN”. Angażował się w działalność samorządową i polityczną. W 2011 roku odznaczony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przebieg Pracy zawodowej:

 • 1 IX. 1977 – 31 VIII 1980, Liceum Ogólnokształcące Maków Maz. /nauczyciel – zastępstwo/;
 • 1 IX 1980 – 14 IX 1984, Zespół Szkół Zawodowych Maków Maz. Do 31 IX 1987 ½ etatu Liceum Medyczne – nauczyciel;
 • 15 IX 1984 – 31 VIII 1987, Inspektor Oświaty i Wychowania – UM. Maków Maz. . Sfinalizowana wtedy została rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2;
 • 1 IX 1987 – 30 IX 1991. Studium Nauczycielskie /wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe, wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka/ i Medyczne Studium Zawodowe Ostrołęka: pielęgniarstwo ogólne, położnictwo – dyrektor;
 • 1988 organizator II LO, pierwszy dyrektor /trzy placówki w ramach Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce/;
 • 1 X 1991 – 30 IX 1999 Zespół Kolegiów Nauczycielskich Ostrołęka i Nauczycielskie Kolegium Języków obcych /język polski, nauczanie początkowe z informatyką, język angielski, język niemiecki, dyrektor, kierownik praktyk pedagogicznych/ – organizator;
 • 1993 Organizator grup zamiejscowych w Ostrołęce: Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach: Nauczanie początkowe, Zarządzanie i marketing;
 • 1996 Organizator grup zamiejscowych w Ostrołęce: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie 1996 : Wychowanie wczesnoszkolne, Historia;
 • Maj 1999 – czerwiec 2000 członek Zarządu Miasta Ostrołęki odpowiedzialny za edukację;
 • Lipiec 2000 – 31 I 2006, Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Spraw Społecznych, UM Ostrołęka – dyrektor;
 • 1 II 2006 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Działalność naukowa: 32 książki, w tym monografie; prace pod redakcją, 1 podręcznik; 4 wydawnictwa źródeł; 70 artykułów; 3 doktoraty.

Doświadczenie samorządowe: Radny Województwa Mazowieckiego w latach 2006-2010; Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2006-2010.

Funkcje Społeczne:

 • Od 1997 r. Prezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego (od tego czasu wydano ponad 120 książek);
 • OTN figuruje w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe,- z notą 80 pkt. W ramach OTN, poza działalnością naukową organizowany był wyjazd grup z Ostrołęki w programie „Erasmus” 1998;
 • Od 2007 r. Redaktor Naczelny Zeszytów Naukowych Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego;
 • Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Kresowego w Ostrołęce;
 • Od 2003 r. Honorowy Członek Towarzystwa Miłośników Sulejówka;
 • W latach 2006-2014 Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Ostrołęce;
 • Od 2016 r. Przewodniczący Rady Społecznej Muzeum w Ostrołęce.

Odznaczenia i wyróżnienia:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2013;
 • Złoty Krzyż Zasługi – 1993;
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 1986;
 • Medal KEN – 1996;
 • „Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” – 2015;
 • Nagroda III Stopnia Rektora UWM – 2015;
 • Nagroda zespołowa Rektora UWM – 2008;
 • Odznaka „Za zasługi dla woj. Ostrołęckiego” – 1989;
 • Odznaka „Za zasługi dla Ostrołęki” – 2009;
 • Brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju” – 2008;
 • Srebrny medal „Za zasługi dla obronności kraju” – 2009;
 • Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” – 2002;
 • Odznaka „50-lecia TWP”;
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej w latach:1990, 1996;
 • Nagroda Kuratora Oświaty w latach: 1989, 1991, 1992;
 • Odznaka „Zasłużony Popularyzator Wiedzy TWP” – 2006.

Zwycięzca sondy „Najwyższy autorytet w Ostrołęce” 2007. Zainteresowania: podróże – odwiedzone 34 kraje.

Wniosek i Uchwała Rady Miasta Ostrołęki