Janczewski Włodzimierz Walenty

Od szeregu lat jest inicjatorem nowych form organizacyjnych, pozwalających aktywnie spędzać czas wolny najmłodszym ostrołęczanom. Posiada wysokie umiejętności w organizowaniu pracy Ogniska, którego działalność ukierunkowana jest na kształtowanie właściwej osobowości dzieci (pozwalając uchronić przed różną patologią społeczną) oraz harmonijnego rozwoju fizycznego i intelektualnego. Pan Włodzimierz Janczewski jest jednym z inicjatorów powołania Uczniowskiego Środowiskowego Klubu Sportowego przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrołęce. Od początku istnienia jest w nim trenerem, a obecnie również Prezesem tego klubu. Obecnie Ostrołęcki klub należy do grona najprężniejszych ośrodków pływania młodzieżowego i ośrodków wielobojów nowoczesnych w Polsce. Kolejne lata to pasmo sukcesów klubu. Do najważniejszych należy zaliczyć udział w Mistrzostwach Polski, gdzie zdobyto 28 medali, w tym 16 złotych, 5 srebrnych i 7 brązowych. Zawodnicy Klubu – reprezentanci Polski – startowali w zawodach w Limasol na Cyprze i w Brukseli, zdobywając złote i srebrne medale. Kierownikiem reprezentacji Polski w Brukseli był Włodzimierz Janczewski. Zawodnicy Klubu – jako reprezentanci Ostrołęki, odnieśli liczne sukcesy w międzynarodowych zawodach na Litwie i Białorusi, a także we Francji, gdzie wychowanek Pana Janczewskiego zdobył tytuł Mistrza Europy w trójboju nowoczesnym. Klub odnosi również znaczące sukcesy w środowisku lokalnym. UŚKS Ostrołęka zajął I miejsce w klasyfikacji klubów naszego miasta. Pan Włodzimierz Janczewski jest również współzałożycielem Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz inicjatorem utworzenia Ostrołęckiej Ligi Pływackiej dla klas I-III szkół podstawowych z naszego miasta. Dla ostrołęckiej młodzieży z jego inicjatywy powstało Ostrołęckie Wodne Pogotowie Ratunkowe. W czerwcu br. około 80 dziewcząt i chłopców startowało w dwuboju nowoczesnym uzyskując uprawnienia Młodszego Ratownika Wodnego.

Wniosek i Uchwała Rady Miasta Ostrołęki