Kowalewska Aleksandra

Aleksandra Kowalewska od 1983 r. pracuje w obszarze kultury, początkowo jako starszy instruktor ds. teatru, następnie pełniła obowiązki dyrektora Ostrołęckiego Centrum Kultury, a od stycznia 2001 r. jest kierownikiem Klubu „Oczko” OCK. Od początku pracy zawodowej zajmuje się edukacją teatralną dzieci, młodzieży i dorosłych. Zainicjowała spotkania pod nazwą „Teatr przy kawie”, z których zrodził program „Śpiewajmy poezję naszych ostrołęckich poetów”. Program ten do dzisiaj cieszy się uzaniem i powodzeniem. Jest wspołtwórczynią grupy wokalno-instrumentalnej „W-I”, dla której teksty pisali ostrołęccy literaci a muzykę tworzyli również ostrołęccy twórcy. W 2001 r. powołała „Ostrołęcką Scenę Autorską”, która nieustannie wystawia spektakle z uzaniem przyjmowane przez wielopokoleniową widownię. Tworzy nowe formy teatru ulicznego. Wspólnie z Mazowieckim Centrum Kultury w Warszawie jest orgaonziatorką festiwalu teatralnego „INQBATOR RUCHU”. Jako kieronik Klubu „Oczko”. Reżyseruje oraz tworzy spektakle dla dzieci, organizje koncerty tematyczne, w tym z tłem historycznym „Wroniec”, „Wejście Polski do Unii”, „A jednak po nas coś zostanie”. Od wielu lat corocznie organizuje warsztaty teatralne dla młodzieży. Pracę zawodową z sukcem łączy z pracą społeczną. Jest Prezesem Oddziału Okręgowego Towarzystwa Kultury Teatralnej. Organizuje w Ostrołęce Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych Form „Igła”. Dzięki jej staraniom powrócił do Ostrołęki finał Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego. W OCK odbywa się finał Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego wraz z warsztatami. Została wyróżniona: „Złotą Odznaką Recytatora”, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

Wniosek i Uchwała Rady Miasta Ostrołęki