Kubeł Stanisław

Stanisław Kubeł. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W 1998 r. na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii. Wykładowca Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Z wykształcenia doktor inżynier ekonomiki i organizacji rolnictwa. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze studentami – jako pedagog i nauczyciel akademicki. Był pierwszym wójtem gminy Kadzidło, a następnie przez 6 lat wicewojewodą ostrołęckim. Od 1999 r. nieprzerwanie starosta powiatu ostrołęckiego. Od wielu lat członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz członek zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. W 2012, za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej, został przez Bronisława Komorowskiego odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 r. wyróżniony medalem „Pro Masovia”, a w 2015 r. odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. W 2019 r. otrzymał odznaczenie Bene Meritus Powiatom. Jako starosta priorytetowo traktuje budowę dróg, ścieżek rowerowych, mostów i innej infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo, a także komfort życia. Pasjonuje go pszczelarstwo, a także kajakarstwo, żeglarstwo, sporty walki.

Wniosek i Uchwała Rady Miasta Ostrołęki