Meditrans

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce jest wojewódzką, samofinansującą się jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Jest kontynuatorem działalności Stacji Pogotowia Ratunkowego i Kolumny Transportu Sanitarnego w Ostrołęce utworzonych w 1951 r. Organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jednostka powstała 27 listopada 2000 r. z przekształceń Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego i Ostrołęckiej Kolumny Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” oraz Działu Pomocy Doraźnej Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce. Od kilkudziesięciu lat świadczy usługi w zakresie transportu sanitarnego, sanitarno-osobowego i dostawczego przede wszystkim dla potrzeb jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia. Od 2002 r. świadczy usługi w zakresie ratownictwa medycznego i nocnej, wyjazdowej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej oraz organizacji szkoleń udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W skład Zakładu wchodzą: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Ostrołęce wraz z 7 zespołami ratownictwa medycznego S i P; Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej; Centrum Szkolenia Ratowników; Stacja Transportu i Obsługi Pojazdów w Ostrołęce wraz ze stacją diagnostyczną, warsztatem naprawczym i pracownią łączności; Stacje Transportu Sanitarnego w Przasnyszu i Wyszkowie. Podstawowe źródła przychodów Stacji stanowią umowy z NFZ na ratownictwo medyczne i transport sanitarny dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz umowy na świadczenie transportu sanitarnego dla jednostek ochrony zdrowia.