Nisiobęcka Ewa Maria

Pani Ewa Maria Nisiobęcka (z domu Nowakowska) urodziła się w Ostrołęce, gdzie ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema. Od 1975 r. jako osoba współpracująca z piekarnią prowadzoną przez jej ojca Zygmunta Nowakowskiego przyuczała się do prowadzenia działalności gospodarczej, którą na własny rachunek rozpoczęła w 1983 r. i prowadzi ją do chwili obecnej. Zawsze wspierała i wspiera działalność charytatywną prowadzoną przez różne organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Ostrołęki, powiatu i województwa. Wspiera rzeczowo i finansowo pomaga najsłabszej części naszej społeczności. Pani Ewa Nisiobędzka poza od 1983 r. jest członkiem Cechu Rzemiosła Różnych i Przedsiębiorczości w Ostrołęce. Od 2001 r. do chwili obecnej jest Starszą Cechu. Jest członkinią Komisji Egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia. Jako zastępca przewodniczącego egzaminuje młodych adeptów piekarniczego rzemiosła starających się uzyskać zawód piekarza. Społecznie pracuje w Powiatowej Radzie Zatrudnienia przy PUP w Ostrołęce.

Wniosek i Uchwała Rady Miasta Ostrołęki