Parzychowski Stanisław Włodzimierz

Parzychowski Stanisław Włodzimierz urodził się w Sisicach. Ukończył Szkołę Podstawową w Gzach, następnie Liceum Pedagogiczne w Pułtusku. W czasie pracy zawodowej zaocznie ukończył trzyletnie Studium Nauczycielskie w Raciborzu (kierunek geografia z wychowaniem fizycznym) i trzy lata studiów na Uniwersytecie Warszawskim (1977 – pedagogika kultury).

Początkowo pracował jako nauczyciel w Ciekocinie w województwie gdańskim, z tzw. nakazu pracy, następnie odbył zasadniczą służbę wojskową, po czym aż do przejścia na emeryturę mieszkał i pracował w Ostrołęce. Najpierw był nauczycielem w Szkole Podstawowej Nr 2 (w latach 1952-1954), potem kierownikiem referatu wychowania fizycznego w Wydziale Oświaty i Kultury (w latach 1956-1961), kierownikiem Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza (w latach 1961-1963), zastępcą inspektora szkolnego do spraw kultury. Po utworzeniu województwa ostrołęckiego w 1975 r. organizował Wydział Kultury i Sztuki, potem był dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury (1975-1982) i dyrektorem Wydziału Budżetowo-Gospodarczego Urzędu Wojewódzkiego (1982-1990).

Długoletni aktywny działacz młodzieżowy, społeczny i samorządowy. Członek organizacji młodzieżowych – Związku Harcerstwa Polskiego (instruktor w stopniu harcmistrza – członek Komendy Hufca), Związku Młodzieży Wiejskiej i Związku Młodzieży Socjalistycznej. Inicjator utworzenia Towarzystwa Miłośników Ziemi Ostrołęckiej (1970), następnie działał w ostrołęckim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym i Towarzystwie Przyjaciół Ostrołęki. W latach 1994-1998 był przewodniczącym Rady Osiedla „Parkowe”, następnie radnym Miasta Ostrołęki (1998-2002). Prezes Ogrodu Działkowego w Czarnowcu i wiceprezes Zarządu Regionu Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych w Ostrołęce.

Był inicjatorem i organizatorem licznych inicjatyw kulturalno-społecznych, m. in. obchodów 600-lecia Ostrołęki, pierwszego Miodobrania Kurpiowskiego w Myszyńcu, obchodów 150-rocznicy bitwy pod Ostrołęką i innych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, odznakami „Za zasługi dla województwa warszawskiego i ostrołęckiego”, Złotą odznaką „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”, brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, brązową odznaką ,;W służbie narodu”, srebrnym medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, Srebrnym Krzyżem „Zasłużony dla ZHP”, Złotą Odznaką „Zasłużony Działkowicz”, Złotą Odznaką „Za zasługi dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów”.

Wniosek i Uchwała Rady Miasta Ostrołęki