Piaściński Wiesław

Piaściński Wiesław: mgr ekonomii, pseudonim Piaściuch, samorządowiec, prezydent Ostrołęki w latach 1992-1994 oraz wiceprezydent Ostrołęki w latach 1991-1992 i 1998-2002, manager, wykładowca, społecznik. W latach 1968-1973 Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej, 1975-1977 Technikum Budowlane w Ostrołęce, 1979-1985 Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie, kierunek finanse, 1992 – kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, w 2002 egzamin państwowy; 1996-1997 studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorczością w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie; 1998-1999 Podyplomowe Studia Pedagogiczne w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie; 2003-2004 kurs kwalifikacyjny w zawodzie pszczelarz w Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli; 2004 – świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami nadane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego; 1974-1975 inwentaryzator w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Goworowie; 1975-1987 Naczelnik Inspektoratu PZU w Ostrołęce, w tym czasie w 1980 roku inicjator powstania i współzałożyciel Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Pracowników PZU; 1987-1991 Urząd Wojewódzki w Ostrołęce, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego, w tym czasie zajmował się m.in. tworzeniem firm typu join-venture, rozwojem rzemiosła i handlu, prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych, przyczynił się do powstania Przedsiębiorstwa Przemysłu Terenowego w Ostrołęce; 1996-1997 wykładowca w Wyższej Szkole Menedżerskiej Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Ostrołęce; w 1997 r. współzałożyciel Mazowieckiej Szkoły Ekonomicznej w Ostrołęce, w latach 1997-1998 i 2002-2004 dyrektor Szkoły i wykładowca przedmiotu makro- i mikroekonomia; w 1997 r. współzałożyciel Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Łódzkiego w Ostrołęce, także wykładowca; w 2002 współzałożyciel Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, także wykładowca przedmiotu samorząd terytorialny i ekonomii; od 2004 r. członek Ostrołęckiego Ruchu Wspierania Przedsiębiorczości w Ostrołęce; 2003-2004 kierownik ds. inwestycji w Spółdzielni Pracy „Postęp” w Ostrołęce; w 2004 współzałożyciel MPK sp. z o.o. w Ostrołęce, w latach 2004-2008 wiceprezes Zarządu, 2008-2018 dyrektor ds. ochrony środowiska; 2008 – kierownik ds. inwestycji w Zakładach Sprzętu Precyzyjnego „Niewiadów”. Rady Miasta Ostrołęki w kadencjach 1990-1994, w tym czasie staże samorządowe w Niemczech w 1991 r. i we Francji w 1993, 1994-1998, 1998-2002, 2010-2014. Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi 1985; Odznaka honorowa „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” 2009; tytuł „Ostrołęczanin Roku” 2000; Dyplom „Za wybitny wkład w rozwój polskiego pszczelarstwa” nadany przez Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego 2002; wyróżnienie „Amicus Democratiae” 2022. Członek współzałożyciel w 1996 r. Związku Kurpiów w Ostrołęce, w latach 2000 2003 prezes Oddziału w Ostrołęce; Międzyzakładowy Klub Sportowy Narew Ostrołęka, 1992-1994 jego prezes honorowy. Utworzył wspólnie z Burmistrzem Pułtuska i wiceprezydentem Łomży Stowarzyszenia Gmin „Ekorozwój Dorzecza Narwi” w 1992 r., do którego przystąpiły 22 gminy – jego działalność spowodowała likwidację uciążliwych ścieków i oczyszczenie rzeki Narew; rozwój pszczelarstwa na Kurpiach. Od 1995 r. prowadzi własną pasiekę we wsi Czernie.

Wniosek i Uchwała Rady Miasta Ostrołęki