Prusaczyk Wacław

mgr Wacław Prusaczyk w latach 1973-1979 pełnił funkcję Gminnego Dyrektora Szkół w Myszyńcu. Pełniąc tę funkcję wyróżnił się inicjatywą w doskonaleniu sieci szkolnej w gminie Myszyniec, poprawą bazy lokalowej szkół oraz warunków mieszkaniowych nauczycieli i doskonaleniu zawodowym dyrektorów szkół oraz nauczycieli. Przyczynił się do budowy 3. szkół w czynach społecznych oraz 6. domków nauczycielskich. Dzięki odniesionym sukcesom zawodowym w gminie Myszyniec został powołany w 1979 r. na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce. Funkcję tę pełnił do 1985 r. W tym czasie spowodował rozbudowę obiektu szkolnego o 8 pomieszczeń do nauki, świetlicę i 2 szatnie oraz powstanie budynku gospodarczego. Dokończono również budowę ogrodzenia i zagospodarowano plac szkolny. Sukcesy w pracy zawodowej i społecznej w szkole i w mieście spowodowały, że w 18985 r. powołany został na stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania w Ostrołęce, a w roku 1987 Wojewoda Ostrołęcki powołał go na stanowisko Wicekuratora w Kuratorium Oświaty i Wychowania w województwie ostrołęckim, które piastował do 1990 r. Pracując w Kuratorium Oświaty i Wychowania odpowiadał i realizował zadania w zakresie inwestycji oświatowych, ekonomiki oświaty oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Odpowiadał również za współpracę Kuratorium Oświaty i Wychowania z samorządami gmin i miast w województwie w zakresie spraw oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych. Okres pracy na stanowisku Wicekuratora zaliczony został do szczególnie pozytywnych w zakresie inwestycji oświatowych, poprawy warunków lokalowych szkół i przedszkoli, ich wyposażenia w sprzęt i pomoce naukowe, regulacje dotyczące gruntów szkolnych. Z jego inicjatywy wybudowano 85 szkół, 15 przedszkoli, rozbudowano i zmodernizowano 95 obiektów oświatowych w województwie ostrołęckim. W ocenie Ministerstwa Oświaty i Wychowania województwo ostrołęckie w tym okresie osiągnęło szczególnie widoczny postęp w poprawie bazy oświatowej szkól, przedszkoli i sal gimnastycznych. W uznaniu zasług Pan otrzymał liczne podziękowania od władz samorządowych z terenu województwa ostrołęckiego m.in. Broku, Wyszkowa, Lelisa, Małkini, Przasnysza. W zawodzie nauczycielskim przepracował ponad 42 lata, w tym 34 lata na stanowiskach kierowniczych. W okresie pracy zawodowej otrzymywał liczne odznaczenia i nagrody państwowe oraz resortowe, listy pochwalne. Otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony dla Województwa Ostrołęckiego.

Wniosek i Uchwała Rady Miasta Ostrołęki