Sierzputowski Alfred

Urodził się w 1937 roku w Łęgu Przedmiejskim. Mieszkał w Ostrołęce. Debiutował w 1968 r. w czasopismach „Pięć Rzek” i „Kamena”. Poeta i fraszkopisarz. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Opublikował zbiory poezji: „Akt wiary” (1975), „Ponad obojętność” (1985), „Serc ludzkich wzajemnej potrzebie” (1995), „Tryptyk polski” (1995), „Znamiona czasu” (2001), „Sonety” (2004), „Gawęda o istnieniu” (2012), sześć zbiorów fraszek i wierszy satyrycznych oraz tom opowiadań „Władcy świata” (2007). Wraz z Czesławem Parzychem zredagował antologię „Poetycki Almanach Kurpiowszczyzny” (2000) prezentując twórczość blisko 50. współczesnych poetów Ostrołęki i regionu. Pracował m.in. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, PKS, OZCP, WKTS, PZU oraz ODK „Oczko” w Ostrołęce. To przede wszystkim pisarz – poeta, satyryk, publicysta. Ukazało się 11 publikacji jego utworów. Ma także swój udział w publikacjach zbiorowych. Był współzałożycielem Grupy Literackiej „Narew”, a następnie Klubu Literackiego „Narew”. Przez kilka lat był jego prezesem. Był aktywnym działaczem Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki. Od 1996 r. pełnił funkcje prezesa Koła Literatów przy TPO. Wielką jego zasługą jest skupienie w kole młodych pisarzy grupę dobrze zapowiadających się literatów. Na szczególną uwagę zasługuje jego społeczna działalność edytorska. Był redaktorem prawie wszystkich wydanych przez TPO tomików poezji ostrołęckich literatów. Współpracował przy organizacji Spotkań Literackich na Kurpiach. Odrębną kartę pracy społecznej stanowi jego działalność w harcerstwie, która rozpoczęła się już w roku 1956. Tak napisał Alfred Sierzputowski „Jeśli prawdą jest, że każdy człowiek z czymś się rodzi, z czymś przychodzi na świat, to … to coś harcerstwo we mnie rozwinęło i utrwaliło. Najpierw z młodzieżą szkolną, a potem ze znajomymi przewiosłował na spływach kajakowych ponad 20 tys. km po rzeczkach, rzekach i jeziorach, udzielał się w organizacjach młodzieżowych, a kiedy już wiek bardziej zakorzenił człowieka – znalazł przystań w TPO. Swoją działalnością społeczną i literacką, jako animator środowiska twórczego, wybitnie wyróżnił się na polu rozwoju kultury w Ostrołęce.

Posiadane odznaczenia i odznaki:

  • Srebrna Odznaka im. J.Krasickiego – 1969 r.
  • Srebrna Odznaka PTTK przewodnika Turystyki Kajakowej – 1974 r.
  • Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” – 1974 r.
  • Złota Honorowa Odznaka ZSMW – 1975 r.
  • Złoty Krzyż Zasługi – 1989 r.

Wniosek i Uchwała Rady Miasta Ostrołęki