Świerad Jan Franciszek

Proboszcz parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce. Urodził się w 1952 r. w Oleśnicy Śląskiej. Ukończył szkołę podstawową w Zbytowej. Egzamin maturalny zdał po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Augustyna w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Mikołaja Sasinowskiego 26 maja 1979 r. w Katedrze Łomżyńskiej. Jako wikariusz pracował w parafiach: Miastkowo (1979-1981), Wysokie Maz. (1981). W latach 1981-1988 pełnił posługę kapelana szpitala w mieście Wysokie Mazowieckie. W 1988 r. został skierowany jako wikariusz do pracy w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie. W 1990 r. otrzymał nominację na proboszcza parafii Zuzela. Pielęgnował tam tradycję związane z osobą Prymasa Tysiąclecia, a w 1994 r. współorganizował uroczystości ku czci Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego. Został podniesiony do godności kanonika honorowego Kapituły Katedralnej w Łomży 23 czerwca 1994 r. Od 17 czerwca 1995 r. jest proboszczem w parafii Zbawiciela Świata w Ostrołęce. Pełni także funkcję wicedziekana dekanatu Ostrołęka św. Antoniego. Od 2013 r. pełni funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Parlamentarzystów i Samorządowców rejonu ostrowskiego i ostrołęckiego.

Zapoczątkował Uroczystości Fatimskie obchodzone 13-tego dnia każdego miesiąca oraz coroczne „Drogi Krzyżowe” ulicami miasta z udziałem wiernych. Współorganizował Dożynki Diecezjalne z udziałem władz rządowych i samorządowych, obywateli miasta, duchownych, delegacji i gości z całej Diecezji. Organizuje coroczne sierpniowe Krajowe Zloty Trzeźwościowe.

Wniosek i Uchwała Rady Miasta Ostrołęki