Tańska Agnieszka

Doktor nauk medycznych, pediatrii – osoba oddana dzieciom bez reszty, znana i ceniona. Posiada szczególne zasługi w działalności społecznej. W latach 1978-1985 działając w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci zorganizowała w Ostrołęce koła dla dzieci chorych na celiakię i porażenie mózgowe. Aktywnie działa na rzecz ochrony praw dziecka. W Ostrołęce zainicjowała powołanie fundacji „Pomoc Chorym Dzieciom” . Powołała Oddział Ostrołęcki Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i była jego pierwszą przewodniczącą. Zainicjowała powołanie w Ostrołęce Klubu Lekarza. Zainicjowała i zaangażowała się w pozyskanie środków na remont Oddziału Dziecięcego. Była radną Rady Miejskiej w pierwszej kadencji ostrołęckiego samorządu, gdzie aktywnie działała w komisjach, zajmujących się sprawami zdrowia oraz kultury i oświaty.
Jest autorką książki „Kurpiowskie kwiaty”. Zainicjowała i organizowała bale charytatywne w celu uzyskania wsparcia na leczenie dzieci w ostrołęckim szpitalu.

Wniosek i Uchwała Rady Miasta Ostrołęki