Tański Zbigniew Michał

Dr n. med.: lekarz, specjalista chirurgii ogólnej, urologii, podporucznik WP w stanie spoczynku. W latach 1962-1966 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu. W latach 1966-1972 studiował w Akademii Medycznej w Warszawie, Wydział Lekarski. W 1975 r. uzyskał specjalizację I stopnia, a w 1978 r. specjalizację II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej, w 1981 r. specjalizację II stopnia w zakresie urologii. W 1999 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, tytuł pracy doktorskiej „Zespół niskiej trijodotyroniny u chorych na gruczolaka typu jasnokomórkowego. Zależność od rozmiaru guza i stopnia jego zróżnicowania” pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Alicji Nauman. Za najlepszą pracę doktorską w danym roku otrzymał I nagrodę w konkursie im. Prof. T. Krzeskiego, przyznaną przez Polskie Towarzystwo Urologiczne. Jako autor pracy otrzymał dyplom i tygodniowy pobyt na Kongresie AUA w Atlancie, USA. W 2003 r. nagroda zespołowa przyznana przez Polską Akademię Nauk, Wydział Nauk Medycznych, za cykl prac pt.: „Badania nad potencjalną rolą trijodotyroniny i jądrowych receptorów hormonów tarczycy w raku jasnokomórkowym nerki”. W 2010 r. Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia za publikację: „Distrubed Expression of Type I lodothyronine Deiodinase Splice Variants in Human Renal Cancer”. W 2011 r. otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia za publikację: „Distarbed expression of splicing factors in renal cancer affects alternative splicing of apoptosis regulators, oncogenes and tumor suppressors”. W 2018 r. otrzymał dyplom za osiągnięcia naukowe, przyznany przez Dyrektora CMKP w Warszawie, za pracę pt.: “TGF-β1 targets a microRNA network that regulates cellular adhesion and migration in renal cancer.” W tym samym roku, za pracę pt.: „microRNA-mediated regulation of splicing factors SRSF1, SRSF2 and hnRNP A1 in context of their alternatively spliced 3’UTRs.” ponownie uzyskał dyplom za osiągnięcia naukowe, przyznany przez Dyrektora CMKP w Warszawie. Prace powstały w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej CMKP. Od początku powstania systemu naliczania punktów za działalność naukową CME uzyskał 112 punktów, CME+CPD 716 punktów, razem 828 punktów. W latach 1972-1976 pracował w Szpitalu Powiatowym w Grójcu jako młodszy asystent na Oddziale Chirurgii Ogólnej. W latach 1976-1978 pracował w Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej jako asystent na Oddziale Chirurgii Ogólnej; 1978-2018 w Wojewódzkim/Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce, Oddział Chirurgii Ogólnej jako asystent. Od 1979 r. Oddział Urologii: starszy asystent, 1979-2009 ordynator Oddziału Urologii, 2009-2018 starszy asystent Oddziału Urologii. W 1986 r. praca w Szpitalu Biskupim w Nigerii, w Adani w szpitalu chirurgicznym. W latach 1989-1990 kontrakt w Libii w szpitalu na oddziale chirurgicznym, przez pół roku pełnił funkcję ordynatora Oddziału. Od roku 1986 – i nadal – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Lekarski w Ostrołęce. Autor i współautor 202 prac własnych i zespołowych, w sumie około 350 publikacji, w tym m.in. prace oryginalne, referaty, opracowania, doniesienia konferencyjne. Za swoją działalność społeczną i lekarską otrzymał: Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” 2018; Brązowy Krzyż Zasługi 2011; Medal Srebrny Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej 2009; Odznaka „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” 2008; Odznaka „Bene Meritus” 2004; Nagrody Ministra Zdrowia 2010, 2011, 2012; Nagrody Rektora Szkoły Zdrowia Publicznego CMPK 2011, 2012; Srebrna Odznaka Koła Oficerów Rezerwy Bundeswery Koła w Metten 2010. Wieloletni członek i uczestnik Towarzystwa Chirurgów Polskich; Polskiego Towarzystwa Urologicznego, członek Zarządu Głównego PTU 2000-2002, członek Sekcji Endourologii i ESWL PTU; Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej Urazowej; Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Współtwórca pododdziału urologii w Oddziale Chirurgii w Ostrowi Mazowieckiej w 1976 r., i współtwórca Oddziału Urologii w Szpitalu Wojewódzkim w Ostrołęce w 1979 r. Przez 49 lat praca w zawodzie lekarza. Udzielił porad medycznych ponad 600 tys. pacjentów, wykonał ponad 8,5 tys. operacji. Włada językami obcymi: rosyjski, angielski, w stopniu podstawowym język arabski i francuski. Jego pasje to historia, działalność społeczna mająca na celu opiekę nad cmentarzami z czasów wojny polsko-bolszewickiej, I i II wojny światowej i okresu powojennego, a obejmująca losy i miejsca pochówku żołnierzy wyklętych, przyroda. W czasie pracy w Nigerii i Libii, w warunkach bardzo ciężkich, udzielił pomocy i zoperował tysiące chorych, zyskując ogromne uznanie wśród pacjentów, ich rodzin i okolicznej ludności. Działalność charytatywna. Od wielu lat, wpłacając niewielkie sumy dla fundacji „Pomoc Polska dla Afryki”, fundacji „Maciuś” oraz indywidualne wpłaty dla misjonarzy i misjonarek z Polski, przyczynił się do wybudowania kilku studni z wodą pitną, wyleczenia głodujących dzieci, przeżycia albinosów w Afryce i na Madagaskarze, otwarcia leprozorium na Madagaskarze. Przez Fundację Świętego Krzysztofa, dla Niwy Polska, przyczynił się do ufundowania kilku samochodów transportujących pacjentów w Afryce i na Madagaskarze, ufundowania przedszkoli, szkół, i nauczania w okresie pandemii. Przyczynił się również do wykonania szczepień ochronnych przeciwko odrze, polio, chorobie Hainego-Medina.

Wniosek i Uchwała Rady Miasta Ostrołęki