Tkaczewski Zdzisław Edward

Ślązak z urodzenia, który z Ostrołęką związał się w 1973 r., kiedy objął stanowisko zastępcy dyrektora Zespołu Elektrowni OSTROŁĘKA. W latach 1976-1990 pełnił funkcję dyrektora ZEO. Był sekretarzem Rady Osiedla Sienkiewicza. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich i aktywny działacz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji NOT.

Współorganizator i pierwszy prezes Oddziału Ostrołęckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Członek Rady Wojewódzkiej a później Regionalnej Naczelnej Organizacji Technicznej. Przez wiele kadencji członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 60. Odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką SEP, medalem SEP im. prof. Pożaryskiego i Srebrną Odznaką NOT. Od 2001 r. zasłużony senior SEP. Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP oraz licznymi odznaczeniami branżowymi i regionalnymi. W 1989 r. uzyskał stopień Generalnego Dyrektora Energetyki III stopnia oraz został wpisany do księgi Zasłużonych dla Energetyki i Węgla Brunatnego.

Przebieg pracy zawodowej:

  • 1954 – 1962 – elektrownie przemysłowe w Hucie „Kościuszko” w Częstochowa. Przez dwa lata studiował w WSE w Katowicach.
  • 1962 – 1966 – Główny Inżynier a następnie Dyrektor Elektrowni „Szczecin”.
  • 1966 – 1973 – Dyrektor Techniczny Elektrowni „Konin” w Zespole Elektrowni PAK.
  • 1973 – 1990 – Dyrektor Techniczny a następnie Dyrektor Zespołu Elektrowni Ostrołęka.
  • 1991 – 1998 – Główny Specjalista w Okręgowym Inspektoracie Gospodarki Energetycznej w Warszawie.
  • od 1997 był Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej TURBO.

Osiągnięcia:

  • 1963 – jako pierwszy w kraju opracował i wdrożył metodę codziennego odstawiania kotłów pyłowych i rusztowych do rezerwy bez dmuchania pary do atmosfery („Biuletyn Postęp Techniczny” Nr 4).
  • 1963 – laureat IV nagrody zespołowej w krajowym konkursie na wygospodarowanie dodatkowej mocy elektrycznej netto.
  • 1972 – III nagroda zespołowa za opracowanie pt. „Biologiczna rekultywacja składowisk odpadów paleniskowych”.
  • 1980 – współtwórca patentu Nr 103166 „Układ napędowy ciągłej regulacji parametrów pompy” wdrożony w Ostrołęce, w Elektrowni „Kozienice”, w Zespole Ec. Wybrzeże i Bełchatów.

Wniosek i Uchwała Rady Miasta Ostrołęki