Wołczuk Lech Zdzisław

mgr Wołczuk Lech Zdzisław, wykształcenie wyżse, politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1982-1990 pracował w Wojewódzkim Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych na stanowisku kierownika Wydziału Społeczno-Zawodowego, następnie w latach 1994-1996 był Pełnomocnikiem Wojewody Ostrołęckiego ds. zamówień publicznych i realizacji inwestycji, od 1999 r. do 2001 był Dyrektorem Ostrołęckiej Kolumny Transportu Sanitrnego „Meditrans” Ostrołęka, później SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA”. Wieloletni radny miasta Ostrołęki z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Od 1990 r. bardzo aktywnie zaangażowany w działność samorządową w Radzie Miasta Ostrołęki, gdzie w latach 1990-2002 był przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej, w latach 1997-2002 był członkem Komisji Rodziny i Opieki Społecznej, w latach 1995-2002 był członkiem Komisji Rewizyjnej. W latach 1994-1995 był Przewodniczącym Rady Miejskiej. Współautor Statutu Ostrołęki – 1990, podpisał w imieniu m.Ostrołęki deklarację współpracy partanerskiej z miastem Meppen w Niemczech w 1994 r., był projektodawcą wzorów atrybutów samorządowych miasta: flagi miejskiej, sztandaru miasta, insygnium Przewodniczącego Rady Miejskiej – 1993, był projektodawcą Regulaminu nadawania oraz wzoru odznaki honorowej „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” – 1993. Inicjator powstania jednostek pomocniczych miasta – OSIEDLI w 1991 r., współautor statutów osiedli, inicjator i projektodawca ustanowienia „Dni Ostrołęki” (od 12 do 26 maja) obchodzonych od 1995 r. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w 1990 r., Złotą Odznaką „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” w 2002 r. Członek Związku Kurpiów i od 1998 r. członek Zarządu Głównego w Ostrołęce, członek a od 1997 r. prezes Zarządu Stowarzyszenia „Punkt”, członek Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Ostrołęce, a od 1998 członek Zarządu Powiatowego. Jest pasjonatem rozwoju samorządności lokalnej.

Wniosek i Uchwała Rady Miasta Ostrołęki