Załuska Zdzisław Kazimierz

Pan Zdzisław Kazimierz Załuska jest księgarzem z ponad pięćdziesłoletnim stażem pracy z książką w Ostrołęce, najpierw jako kierownik powiatowej, a następnie wojewódzkie księgarni „Dom Książki”. Posiada duży dorobek w zakresie rozwoju sieci księgarskiej w mieście i upowszechnianiu książki, dzięki znaczącej umiejętności dbania o odpowiedni asortyment oferowanych książek oraz poprzez organizowanie kolporażu, kiermaszy i wystaw książek, spotkań z pisarzami, wieczorów autorskich i dyskusyjnych, przeglądów nowości, prezentowania i omawiania książek w ostrołęckim Radiu „Oko” oraz lokalnej telewizji „Esprit”. Aktywny działacz społecznych towarzystw regionalnych od czasu ich powstania w Ostrołęce, w tym Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrołęckiej. Członek władz Ostrołęckiego Towyrzystwa Społeczno-Kulturalnego, prezes, a następnie wiceprezes i członek honorowy Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki. W trudnym okresie działalności OTSK doprowadził do przekształcenia go w TPO i doprowadził do rozwoju działalności. Zainicjował i zrealizował podjęcie przez TPO prowadzenia Kroniki Miasta. Współuczestniczył w tworzeniu kolejnych wydań monografii „Ostrołęka. Dzieje Miasta” Zofii Niedziałkowskiej. Przez wiele lat współorganizator i współanimator życia kulturalnego w Ostrołęce. Zorganizował i prowadził działający efektywnie przez 6 lat amatorski zespół teatralny „Bis”, który uzyskał I miejsce w ówczesnym województwie warszawskim. W okresie obchodów 600-lecia Ostrołęki był autorem scenariusza, reżyserem i głównym organizatorem wielkiego korowodu historycznego. W ostrołęckim Oddziale PTTK w działalności turystycznej zapoczątkował organizację rajdów pieszych i rowerowych dla młodzieży szkolnej. Przez 13 lat pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej nr 5. Był też radnym i członkiem prezydium Powiatowej, a później Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz posłem na Sejm IX kadencji, zajmującym się szczególnie sprawami finansowymi kultury. Był radnym Rady Miejskiej w Ostrołęce. Posiada szereg odznaczeń, odznak i wyróżnień przyznanych za pracę i działalność społeczną , dla której nigdy nie szczędził sił i czasu, i która dobrze służy Ostrołęce.

Wniosek i Uchwała Rady Miasta Ostrołęki