Żukowski Zygmunt

Ksiądz infułat Zygmunt Żukowski urodził się w 1937 r. w Kolnie. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1961 r. Był wikariuszem w: Puchałach, Szczuczynie, Ostrowi Maz., Ostrołęce. W kapłańskim posługiwaniu pełnił funkcje m.in.: Rektora kościoła Nawiedzenia NMP w Ostrołęce (1978); Kapelana szpitala w Ostrołęce (1982-1997); Protonotariusza Apostolskiego Supra numerum (2006); Członka kolegium konsultorów diecezji Łomżyńskiej (2007); Administratora parafii Żebry-Perosy (2008); Dziekana dekanatu Nawiedzenia NMP w Ostrołęce (1984-2010); Proboszcza Parafii Nawiedzenia NMP w Ostrołęce (1982-2010); Budowniczego kościołów w Dobrołęce, Olszewie-Borkach, Łęgu Starościńskim, domu parafialnego w Ostrołęce. Był wieloletnim kapelanem ostrołęckiej „Solidarności”. W roku 1975 przybył do Ostrołęki, najpierw jako wikariusz w parafii św. Antoniego. Był tu tylko kościół, w którym czasami odprawiano mszę świętą ranną dla młodzieży. W 1978 r. ksiądz Żukowski został rektorem tego kościoła. Biskup chciał go zrobić proboszczem, ale ówczesne władze nie zgadzały się na to. Dopiero zgodziły się w roku 1982. Został wtedy ksiądz Żukowski pełnoprawnym proboszczem. Był w międzyczasie kapelanem więzienia, był kapelanem szpitala. Spełniał różne funkcje na poziomie diecezjalnym. W 2010 roku odszedł na emeryturę. Dzięki lokalnemu Kapelanowi Solidarności w Dąbrówce znajduje się Krzyż Popiełuszki, który umieszczony jest na frontowej ścianie świątyni.

Wniosek i Uchwała Rady Miasta Ostrołęki